Протокол №7 засідання приймальної комісії Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С.Крушельницької

Read more...

Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом училища на 2018-2022 зі змінами Колективний договір Тернопільського обласного державного музичного училища ім.С.Крушельницької укладено на основі чинного законодавства України «Про оплату праці» в…

Read more...

Коледжу надана Ліцензія Міністерства освіти і науки України на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням фахової передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем «Фаховий молодший бакалавр» (наказ МОН від 28.12.2017 № 14-л…

Read more...

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів галузі знань 0202 «Мистецтво», спеціальності 5.02020401 «Музичне мистецтво» в Тернопільському обласному державному музичному училищі ім. С.Крушельницької.

Read more...