Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом училища на 2018-2022 зі змінами Колективний договір Тернопільського обласного державного музичного училища ім.С.Крушельницької укладено на основі чинного законодавства України «Про оплату праці» в…

Read more...

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів галузі знань 0202 «Мистецтво», спеціальності 5.02020401 «Музичне мистецтво» в Тернопільському обласному державному музичному училищі ім. С.Крушельницької.

Read more...