Статут 2020 мистецький фаховий коледж

Read more...

Коледжу надана Ліцензія Міністерства освіти і науки України на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням фахової передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем «Фаховий молодший бакалавр» (наказ МОН від 28.12.2017 № 14-л…

Read more...