1Бібліотека Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С. Крушельницької – це навчальний, науково-інформаційний та культурно-просвітницький підрозділ училища, а також невід’ємна складова його історії.

Заснована в 1958 р. як бібліотека музичного училища. У структурі бібліотеки є відділ обслуговування (абонемент, читальний зал) та книгосховище. Фонд бібліотеки багатогалузевий. На 1. 01. 2016 р. становив 46400 примірників, в основному переважає література мистецького характеру, зокрема нотні видання. Довідково-бібліографічний апарат складається з алфавітного, систематичного каталогів (АК, СК), та систематичних картотек статей (СКС).

Історія :

В травні 2013 року музичне училище відсвяткувало своє 55-річчя, разом з ним свій ювілей відзначала і бібліотека.

А починалось усе так:

18 лютого 1958 р. Міністерство культури УРСР видало наказ № 120 «Про відкриття музичного училища в м. Тернополі», з такими дисциплінами:

- фортепіано,

- струнні інструменти,

- духові і ударні інструменти,

- співи,

- хорове диригування,

- народні інструменти.

З 1 вересня 12 викладачів-випускників з Київської, Харківської, Львівської консерваторій і 60 студентів розпочали перший навчальний рік, стали першими користувачами бібліотеки.

З перших же днів виникла необхідність у створені належної бібліотеки для реалізації навчального плану. І тому згідно наказу № 6 по Тернопільському музичному училищу від 29 травня 1958 р. § 1 на посаду бібліотекаря з 1 червня 1958 р. призначили Каравацьку Раїсу Тимофіївну на пів ставки, а згодом (в зв’язку з браком персоналу) ще й на посаду друкаря-секретаря для організації канцелярії і бібліотеки. 12 червня її відправили у відрядження, до м. Львова в справі організаційних питань муз. училища та з метою набуття досвіду роботи бібліотеки у музичному навчальному закладі. 2-го серпня 1958-го р. згідно наказу № 32 на посаду бібліотекаря призначили Козлову Л.Г., 1 вересня звільнили, і призначили Рикову Зінаїду Матвіївну на повну ставку.

Важливим був шлях формування бібліотеки та її фонду. Першим поповненням бібліотеки стали добровільні внески викладачів, студентів, дарунки музичних студій, шанувальників музики. Із зростанням літератури виникла проблема з приміщенням для бібліотеки, тому що у виділеному будинку під музичне училище не вистачало навчальних аудиторій. Знайшовши компроміс, бібліотеку тимчасово розмістили у підвалі, де вона проіснувала два роки. На той час фонд налічував 1369 примірників нот, підручників і художньої літератури.

Для того щоб на належному рівні забезпечити навчально-виховний процес в училищі необхідною літературою і доукомплектувати фонд, який би відповідав потребам учбових планів та програмам, а також різноманітним інтересам студентів і викладачів, спільними зусиллями бібліотекаря Краснопольської С. і директором училища Давидовим Є.П. було налагоджено тісні зв’язки з різними видавництвами, книжковими магазинами, бібліотеками, та іншими навчальними закладами з питань книгообміну.

В 1962 р. фонд бібліотеки переміщується на 2-й поверх де займає одну велику аудиторію.

2В 1963 р. музичному училищу присвоюють ім’я однієї з найяскравіших зірок оперної сцени, славетної української співачки і нашої землячки – Соломії Амвросіївни Крушельницької. Одразу ж в бібліотеці створюється постійно діюча виставка-стенд «Осанна, Тобі Соломіє…», яка присвячена книгам з її біографії, творчості, репертуарним збірникам, а також альбому світлин, подарованих бібліотеці шанувальниками її таланту.

З 1979 по 1981 рр. посаду завідувача бібліотекою Тернопільського музичного училища займала Лотоцька Л. (випускниця Львівського культурно-освітнього училища, «Бібліотечної справи»).

В 1981 р. на цю посаду призначають Медвідь Любов Іванівну випускницю Київського державного інституту культури бібліотечного відділу, яка стала другим працівником з відповідною освітою. Вона одразу ж на належному рівні починає доопрацьовувати довідково-бібліографічний апарат (ДБА), який був на початковій стадії створення. На допомогу в формуванні алфавітного, систематичного каталогу (АК, СК), і систематичної картотеки статей (СКС) були залучені студенти-бібліотекарі, які проходили виробничу практику в Тернопільській обласній науковій бібліотеці.

На протязі 1982 – 1988 рр. активно формується основний склад фонду документально-інформаційними ресурсами з урахуванням навчально-виховного процесу і інформаційних потреб запитів користувачів, завдань які покладені перед учбовим закладом, сприяючи культурно-освітньому, професійному розвитку студентів дотримуючись принципів гуманізації і демократизації, загальнолюдських цінностей і моралі. Паралельно ведеться робота по пере-класифікації всього фонду згідно таблиць «Бібліотечно-бібліо3графічної класифікації» (ББК) і зокрема музичної літератури за спеціальною класифікацією нотних видань.

Із зростанням фонду і читачів (на 1985 н. р. 44 707 примірників і 400читачів) бібліотека розширюється, створюється читальний зал (ЧЗ), який містить:

- керівні матеріали: державні документи з питань освіти, мистецтва, педагогіки, методичні програми;

- довідкові видання: словники, довідники, енциклопедії;

- документи підвищеного попиту;

- підручники, посібники на допомогу у навчанні виховного процесу;

- періодичні видання;

- контрольні примірники усіх видів видань.

Також збільшується кадровий штат працівників бібліотеки, приймається два спеціалісти: у 1983 р. Мірошниченко О.В. (яка була випускницею Тернопільського музичного училища, фортепіанного відділу.), згодом, працюючи в бібліотеці, закінчила заочно Київський інститут культури, бібліотечний факультет), і в 1985 р. – Яценик З.Я. (колишня випускниця Теребовлянського культосвітнього училища).

Згідно тематичних планів протягом 1985 – 1990 р. р. фонд бібліотеки поповнюється за рахунок українських та російських видавництв через бібліотечний колектор та книжкові магазини.

Для кращого обслуговування4 студентів 1-го курсу в 1987 році, впроваджено груповий метод видачі підручників, який застосовується і до нині.

З проголошенням незалежності України в бібліотеці, відбуваються радикальні перетворення викликані соцкультурними змінами у суспільстві. Поповнюється фонд учбовою літературою у відповідності до нової української програми з урахуванням пріоритетів Суверенної України, створюється каталог українських видань; папки: «Славетні постаті України», «Зродились ми з великої години(про воїнів УПА)», «Державні символи», «Геноцид забуттю не підлягає (про голодомор)»; краєзнавча картотека (ККС), яка містить інформацію про різноманітні питання з історії, економіки, політики та інші сторони життя Тернопільської області. У зв’язку з профілем училища найбільш поглиблено збираються матеріали про культурні і мистецькі події нашого краю, створюється папка «Училище на сторінках преси».

Застарілі за змістом і ідеологією видання вилучаються (матеріали колишніх керівників партій уряду, твори марксизму-ленінізму).

У 90-х роках настає криза у видавничій справі, з розпадом централізованої системи документопостачання, браком фінансування, фонд бібліотеки перестає комплектуватись профільною літературою, особливо нотними виданнями.

Бібліотека організовує доброчинні акції:

«Подаруй бібліотеці книгу», «Випускники училища – бібліотеці дарунок!!!» та інші.

Сьогодення.5

Бібліотека училища – це фундамент освіти і самоосвіти, скарбниця людського знання, вона забезпечує потреби навчально-виховного процесу в усіх його ланках, надає систематичну, цілеспрямовану допомогу студентам в опануванні знаннями, виховує бажання розширити обсяг знань, знайомить із різноманітними джерелами інформації. Спрямована на формування національної свідомості учнів, любові до рідної землі.

Бібліотека музичного училища розміщена на другому поверсі в центральному корпусі за адресою Паращука 4., і займає площу 82 кв. м.

Обслуговування читачів здійснюється на абонементі (А), в читальному залі (ЧЗ), діє нічний абонемент.

На 1.01. 2016 р. фонд бібліотеки становить 46 400 примірників книг, нот, художньої літератури та інших видань, 520 користувачів(студенти, викладачі і інший персонал).

На сьогоднішній день працівниками бібліотеки є: завідувач бібліотекою Медвідь Любов Іванівна, та бібліотекарі Стельмах Людмила Ярославівна, Кураш Алла Євгеніївна.

Завдання бібліотеки.

1. Реалізація державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу.

2. Сприяння загальному розвитку особистості її здібностей, як до засвоєння знань, самостійності у прийнятті рішень критичності та культури мислення.

3. Розвивати інформаційні і соціальні навички у студентів.

4. Виховувати загальну культуру національної свідомості, шанобливого ставлення до книг, інформаційну культуру читання.

5. Формувати вміння користуватись бібліотекою, її послугами, книгами, нотами, довідково-бібліографічним апаратом.

6. Розвивати творчу думку , пізнавальні здібності та інтелект студентів.

7. Сприяти успішному засвоєнню ними навчального процесу.

8. За допомогою різних форм і методів бібліографічної роботи стимулювати самоосвіту студентів і педагогів.

9. Забезпечення користувачів бібліотеки літературою для задоволення їхніх різноманітних інформаційних, соціальних і культурних потреб.

Робота бібліотеки спрямована на допомогу організації навчально-виховному процесу, інформуванні викладачів та студентів про нові надходження літератури. Проводяться відкриті перегляди надходжень, оформляються виставки, стенди: «Інформатор», «Нові надходження», «Увага! Новинка», «Студенту на замітку», «Уклін тобі книго, цілюща скарбнице» та ін.

678

Бібліотечні працівники постійно проводять вивчення інформаційних потреб і запитів читачів. З метою виявлення боржників проводиться щоквартальний аналіз читацьких формулярів, результати якого передаються кураторам груп.

Кожного навчального року з студентами першокурсниками проводяться бібліотечні уроки, для ознайомлення з правилами користування бібліотекою, правилами поведінки в читальному залі, бережливого ставлення до нот, підручників, та іншої літератури. Для формування системи бібліотечно-бібліографічних знань проводяться заняття: «Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки»; «Довідково-бібліографічний фонд і робота з ним». Для популяризації мистецтва, ознайомлення з кращими традиціями культури бібліотека веде стенд: «Знаменні і пам’ятні дати»; краєзнавчі виставки: «Видатна Тернопільщина…», «Що читати з історії краю», «Рідне Тернопілля»; тематичні полиці: «Час. Книга. Молодь», «Майбутнє України в рухах молодих», «Україна – країна моєї мрії». Дієвою формою пропаганди книги є різноманітні масові заходи: дні інформації «Чаруючий світ звуків», «День спеціаліста», «Музичні вікторини», бібліографічні огляди: «Символи рідної землі в народних піснях».

91011

12

Формування та збереження фонду.

Комплектування фонду бібліотеки проводиться згідно потреб музичного училища, враховуючи всі зміни в навчальній програмі. Працівниками бібліотеки проводиться щорічний перегляд забезпеченості навчальною літературою загальноосвітніх та профільних предметів, що дає можливість належним чином доукомплектувати фонд. На допомогу навчально-виховному процесу проводиться регулярне ознайомлення викладачів та голів предметно-циклічних комісій з каталогами та цінниками видавництв, магазинів. Ведеться зошит «Незадоволеного попиту» згідно якого ведеться і здійснюється пошук за допомогою новітніх інформаційних систем.

Формування фонду в основному здійснюється за рахунок коштів боржників у магазинах, подарунків викладачів та студентів, а також через обмінний резервний фонд Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки (ОУНБ).

Бібліотека отримує фахову і суспільно-політичну періодику:

Музика (науково-популярний журнал) 1994-2017рр.
Українська музична газета (Національна Всеукраїнська музична спілка ) 1993-2017рр.
Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 1998-2012рр.
Урядовий кур’єр (газета органів виконавчої влади України) 1995-2017рр.
Бібліотечна планета (газета Національної парламентської бібліотеки України) 2009-2017рр.
Освіта України (Всеукраїнська педагогічна газета) 1999-2017рр.

Фонд бібліотеки складає 46 454 примірників. Є література з різних галузей знань, але основний склад фонду становлять ноти (42 441) примірників. Це ноти українських, зарубіжних та російських композиторів: партитури, клавіри, симфонічні опери, балети; ноти для фортепіано, для струнних, духових, народних інструментів, для вокалістів, диригентів-хоровиків. Фонд підручників – 4 154 примірників, включаючи загальноосвітні предмети. Облік фонду здійснюється по «Інвентарній книзі», «Книзі сумарного обліку» та «Зошитом обліку книг прийнятих в замін загублених».

Головне завдання бібліотеки – це забезпечення необхідною літературою навчально-виховного процесу в училищі, повноцінне і якісне обслуговування студентів, викладачів, оперативне інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів на основі широкого доступу до бібліотечних фондів та світових інформаційних ресурсів.

За системну інноваційну діяльність, впровадження новітніх інформаційних технологій та з нагоди Всеукраїнського Дня бібліотек у 2015 році бібліотека отримала звання «Бібліотека відмінної роботи».