До заяви, поданої в електронній формі, вступник додає:

  • мотиваційний лист;
  • копію документа, що посвідчує особу: ID картка (або свідоцтво про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 січня 2022 року);
  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
  • копію довідки з місця проживання (реєстрації); 
  • медичну довідку за формою № 086-о, флюорографію, № 067 (довідка про щеплення) – оригінал та копія, завірена печаткою;
  • особи, які вступають на спеціалізації: «Спів», «Народні інструменти» (бандура), «Хорове диригування» подають медичну довідку про стан голосового апарата від лікаря-фоніатра.

Окрім того додаються:

  • папка на зав’язках;
  • фото 3х4 — 6 штук;
  • 3 конверти з марками.

 Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.