web_fasadМузично-меморіальний Музей Соломії Крушельницької у Львові розташований в колишньому будинку співачки, який вона купила у 1903 р. (вул. Крашевського, 23, тепер – С. Крушельницької). Будинок збудований в 1884 р. за проектом міського будівничого Якуба Кроха. До 1939 р. С. Крушельницька була власницею цілого будинку.

У 1977 р. на фасаді будинку було встановлено меморіальну таблицю С. Крушельницької (скульптор – Е. Мисько).

Рішення про створення Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької як відділу Львівського літературно-меморіального музею Івана Франка було прийняте 13 лютого 1979 року за № 494 Виконавчим комітетом Львівської обласної ради народних депутатів. У 1988 році було здійснено відселення мешканців другого поверху будинку по тодішній вул. Чернишевського, 23. Після ремонту та реставрації приміщень була побудована експозиція музею, яка створювалась на основі тематико-експозиційного плану, складеного працівниками музею Івана Франка і прорецензованого відомими вченими-музикознавцями. Урочисте відкриття музею відбулося 1 жовтня 1989 р., однак ще півтора року проводилися реставраційні роботи.

Музично-меморіальний музей С. Крушельницької у Львові розпочав свою діяльність весною 1991 року спочатку як відділ Львівського літературно-меморіального музею Івана Франка, а в 1995 р. став самостійною державною установою.

Фундатором музею є Одарка Карлівна Бандрівська, племінниця С. Крушельницької. Все своє життя вона присвятила збереженню пам’яті і примноженню слави Соломії Крушельницької. Її архів став основою експозиції музею і є вагомою часткою всієї фондової збірки. Велику цінність становлять експонати, передані до музею дослідниками творчості С. Крушельницької Михайлом Головащенком та Іваном Деркачем.

Працівники музею ведуть пошукову, наукову та просвітницьку роботу, присвячену вивченню творчості відомих у свій час і незаслужено забутих співаків, інших діячів музичної культури Галичини. Результати їхньої праці публікуються у наукових збірниках, періодичних виданнях, звучать на конференціях, у радіопередачах. Музей організовує різноманітні заходи: щорічні урочисті святкування Дня народження С. Крушельницької, зустрічі родини співачки, концерти, презентації, вечори; зокрема, відбулися вечори пам’яті композитора Станіслава Людкевича, співаків Одарки Бандрівської, Модеста Менцинського, Михайла Голинського, Марії Сабат-Свірської, Романа Прокоповича-Орленка, Ніни Шевченко, піаністів Галі Левицької, Любки Колесси, Романа Савицького, скрипаля Юрія Криха, музикознавців Марії Білинської, Оксани Паламарчук, Любомири Яросевич.

web_00a

З часу відкриття музею тут побували тисячі людей з багатьох країн світу, в тому числі відомі діячі культури і мистецтва. Серед них – Ольга Басистюк, Анна Різі, Євгенія Мірошниченко, Іра Маланюк, Вікторія Лук’янець, Богдан Которович, Роман Савицький, Стефан Максимюк, Люба та Іриней Жук, Уляна Чайківська, Святослав Гординський, Богдан Залуга, Михайло Головащенко, Ганс Менцинський та інші. Багато з них брали участь у камерних концертах, вечорах, наукових конференціях, які тут часто відбуваються. За короткий час свого існування музей став важливим осередком музичної культури Львова. Щорічно тут проводяться наукові читання, на які приїжджають музикознавці не тільки з України, а й з-за кордону. Музей започаткував проведення вечорів пам’яті репресованих діячів музичної культури, музикантів, співаків, імена яких були незаслужено забуті. Великою популярністю користуються вечори спогадів, виставки, концерти, які проводяться за ювілейних дат того чи іншого співака, композитора, музикознавця.

На матеріалах фондової колекції працівники музею підготували до друку:

Серію листівок “С.Крушельницька в операх італійських композиторів” та “Модест Менцинський – на сцені і в житті”,

Буклети експозицій Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові та Меморіального музею Станіслава Людкевича,

Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові: Ілюстрований путівник. – Л.: Каменяр, 2002;

Три випуски Каталогу тематичних виставок (ред.-упоряд. Д. Білавич): 1992-1996 рр.; 1997-2001 рр., 2002-2006 рр. – Л., 1998, 2002, 2006;

Праці Одарки Бандрівської (Бандрівська О. Науково-методичні праці, статті, рецензії / Ред.-упоряд. Р. Мисько-Пасічник – Л.: Апріорі, 2002);

Друге, доповнене видання “Спогадів” М. Голинського (Л.: Апріорі, 2006);

Ілюстровані календарі на 1996, 2002, 2004-2005 рр., 2007, 2008-2009 рр., присвячені С. Крушельницькій;

Путівник “Соломія Крушельницька і Львів” (2007);

Каталог грамплатівок І пол. ХХ ст. (упорядники: Д. Білавич, І. Криворучка, 2007)

Бібліографічний довідник літератури про С.Крушельницьку «Безсмертна слава Соломії» (упорядники: М.Зубеляк, Р.Мисько-Пасічник, 2007)

Соломія Крушельницька: міста і слава (автори-упорядники: Г.Тихобаєва, І.Криворучка, худ. Л.Квик, 2009)

Музею Соломії Крушельницької — 20 років: Бібліографічний довідник (упоряд. М.Зубеляк, 2009)

В експозиційних залах музею Львівським телебаченням відзнято цілий цикл телепередач “Мистецький салон “Соломія” за участю відомих співаків, музикантів, поетів, художників (О. Басистюк, М. Скорик, Б. Которович, М. Байко, І. Калинець та ін.). Створені документальні фільми, зокрема “Соломія Крушельницька” (режисер І. Мудрак, Львів, “Міст”, 1994) “Два життя Соломії” (режисер О. Фролов, Київ, “Контакт”, 1997), підготовлено телепередачу з циклу “Імена” (2004), документальний фільм «Solo-mea» з циклу »Гра долі» (режисер В. Образ, студія ВІАТЕЛ, 2008).

Взято з сайту:

www.salomeamuseum.lviv.ua