29132973_895620153970841_6332862870423486880_n

Предметно-циклова комісія «Загальноосвітні, гуманітарні та соціально-економічні дисципліни» існує з часу заснування училища.

В різні роки її очолювали:

Вакуленкко Є. Ф. – 1960-1966 рр.,

Дячук М. Н. – 1967-1973 рр.,

Пирогов І. С. – 1974-1993 рр.,

Гук І. М. — 1994-2001 рр.,

Федорович Т. З. –2001-2004 рр.,

Терещенко М. Є. – 2004-2006 р.,

Шуб’як О. Н. – з 2006 р. і по сьогодні.

DSCN1231

Предмети циклу: українська мова та література, зарубіжна література, математика, інформатика, історія України, всесвітня історія, географія, фізика, астрономія, біологія, хімія, захист Вітчизни, медико-санітарна підготовка, іноземна мова, фізичне виховання, основи філософських знань, соціологія, економічна теорія, основи правознавства, культурологія, основи екології, українська мова за професійним спрямуванням, безпека життєдіяльності, педагогіка і психологія, основи охорони праці, охорона праці в галузі, культура мови.

image (18)

Ці навчальні дисципліни формують світогляд, національну свідомість, естетичний смак, повагу до духовних надбань людства, розвивають мислення, знайомлять студентів з найвищими досягненнями світової літератури, культури та цивілізації загалом.

image(1)

Викладачі предметно-циклової комісії ставлять перед собою мету сприяти становленню морально свідомої і фізично здорової, внутрішньо багатої, культурної людини з широким світобаченням, всебічно освіченого фахівця. Для цього вони використовують різноманітні форми роботи – від лекційної до позааудиторної, включаючи підготовку студентів до конкурсів, оглядів, олімпіад з різних дисциплін та спортивних змагань, на яких вони неодноразово здобували високі нагороди. Педагоги ПЦК беруть участь в організації та проведенні відкритих виховних годин, творчих  вечорів, літературно-музичних композицій, круглих столів, предметних олімпіад, розважальних студентських вечорів, проведенні відкритих занять для викладачів обласних методоб’єднань.

image (13)

Щороку викладачі-філологи Марія Львівна Чорненька та Ірина Іванівна Болонська готують студентів до участі в Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, в Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.  Неодноразово студенти училища здобували високі нагороди. Зокрема, студентка відділу «Оркестрові струнні інструменти» Віта Грицак, є Президентським стипендіатом. Вона здобула I місце в VI Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка в 2015 році та I місце в XVI Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика в 2015 році.

image (12)

ПЦК «Загальноосвітні, гуманітарні та соціально-економічні дисципліни» є органічною складовою навчального закладу. Адже випускники, окрім дипломів молодшого спеціаліста, отримують ще й атестати про повну загальну середню освіту, завдяки чому мають можливість вступати до вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації.

На ПЦК в різні роки працювали такі викладачі: Л. П. Борисенко, Є. Ф. Вакуленко, М. З. Дячук, О. Ф. Щербаков, К. А. Кудров, І. С. Пирогов, Є. М. Язиков, Г. Б. Куліцький, О. С. Левченко, О. І. Олійник, І.  В. Суходольська,  М. Є. Терещенко, Н. Ю. Юденкова, Т. О. Куприк, Я. Я. Каня, І. М. Гук, А. З. Турко, І. Л. Романюк, М. М. Подкович, Л. Д. Ковалисько.

Досвідчені викладачі відділу вміло поєднують програмні вимоги із мистецькою спрямованістю навчального закладу.

DSC_6876