Тернопільський музичний коледж ім. Соломії Крушельницької (правонаступник Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С.Крушельницької на підставі рішення Тернопільської обласної ради  № 1196 від 06.10.2018 р. «Про затвердження Статуту Тернопільського музичного коледжу ім. Соломії Крушельницької у новій редакції) утворений у 1958 році (Наказ Міністра культури УРСР від 18.02.1958 р. №126).

В 1963 році навчальному закладу присвоєне ім’я видатної української співачки Соломії Крушельницької (Рішення облвиконкому Тернопільської обласної Ради депутатів трудящих від 24.08.1963р. №721 «Про відзначення 90-річчя з дня народження С.Крушельницької»).

Тернопільський музичний коледж імені Соломії Крушельницької –заклад вищої освіти І рівня акредитації (сертифікат серія КК  № 20005542, від 11 липня 2018 року).

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

Основною метою діяльності коледжу є:

¨                                    підготовка молодших спеціалістів  відповідно до кваліфікаційних вимог, для роботи в установах, організаціях, закладах культури, мистецтва і освіти;

¨                                    пропаганда кращих досягнень національного та світового  мистецтва і культури;

¨                                    здійснення концертно-просвітницької діяльності;

¨                                    створення умов для реалізації та вдосконалення різнобічних творчих інтересів, здібностей, потреб особи в культурному, моральному, інтелектуальному і фізичному розвитку, утвердженні гуманістичних ідеалів;

¨                                    організація підвищення фахового та загально-педагогічного, культурно-естетичного рівня викладацьких кадрів;

¨                                    організація методичної роботи, вдосконалення існуючих і розробка нових посібників, навчальних планів та програм, рекомендацій тощо.

КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ

В даний час підготовка молодших спеціалістів в коледжі здійснюється на основі базової та повної загальної середньої освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво».

Загальний ліцензований обсяг прийому на денну форму навчання складає 90 осіб, контингент коледжу  станом на 01.10.2019р. становив 305 осіб.

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

Навчально-виховний процес у Тернопільському музичному коледжі ім. Соломії Крушельницької здійснює  педагогічний колектив, укомплектований відповідно до штатного розпису.

У навчальному закладі працюють 122 штатних педагогічних працівники. З них: 7  – заслужені діячі мистецтв України, 3 – заслужені артисти України,  7 – заслужені працівники культури України; 35 — викладачів-методистів,  96- викладачів вищої категорії.

Ø Заслужені діячі мистецтв України – Кіцила Ю.В.; Кміть О.В., Левенець І. П., Татарінцев О.І., Рудзінський М.С, Віятик М.Ф., Ороновський А.І.

Ø Заслужені артисти України – Бойко Р.П., Брухаль І.Г., Яцюк Н.Є.

Ø Заслужені працівники культури України – Верней В.М., Равлюк І.Л., Рапіта М.В., Россоха В.В., Жеграй Б.Б., Максем Ю.В., Тимочко І.Й..

Також до навчального процесу залучені 39 сумісників. З них: 1 – Заслужений діяч мистецтв України, 2 – заслужені артист України, 13 – «спеціалісти вищої категорії».

Ø Заслужений діяч мистецтв України  –Кріль М.М.

Ø Заслужені артисти України – Губ’як Д.В. ,Дунець С.Б.

СТРУКТУРА ЗАКЛАДУ

 В коледжі в даний час є 11 предметно-циклових комісій :

-                              «Загальноосвітні, гуманітарні та соціально-економічні  дисципліни»;

-                              «Фортепіано»;

-                              «Оркестрові струнні інструменти»;

-                              «Оркестрові духові та ударні інструменти»;

-                              «Народні інструменти»;

-                              «Спів»;

-                              «Хорове диригування»;

-                              «Теорія музики»;

-                              «Музичне мистецтво естради»;

-                              «Загальне фортепіано»;

-                              «Концертмейстерський клас і камерний ансамбль»;

Також при музичному коледжі працюють:

¨                                    школа-студія педагогічної практики;  

¨                                    підготовчі курси до вступу в коледж.

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА УСПІШНІСТЬ СТУДЕНТІВ

У Тернопільському музичному коледжі ім. Соломії Крушельницької розроблена концепція навчального закладу, в основу якої закладено: профорієнтаційна робота, розвиток матеріально-технічної бази, інформаційного забезпечення, соціально-економічної сфери, кадрової політики, навчально-методичного забезпечення, тощо.

В коледжі постійно діє проміжний контроль знань студентів – атестації протягом семестрів. Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, практичних, індивідуальних занять, академічних концертів, технічних заліків. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну атестацію студентів. Семестровий контроль проводиться у формі семестрового екзамену, диференційованого заліку. Державна атестація студентів здійснюється Державною екзаменаційною комісією у формі державних екзаменів.

Якість підготовки студентів музичного коледжу  є на відповідному рівні, що відображено в та результатах державних екзаменів.

Державні іспити склали при 100% загальній успішності на «відмінно» і «добре»:

-       в 2017 році  – 96,1 %  випускників;

-       в 2018 році – 100 %    випускників;

-       в 2019 році – 98,7 %   випускників.

За останні три роки 71 випускник отримав диплом з відзнакою.

Для забезпечення освітнього процесу коледж має три навчальних корпуси.  На балансі музичного коледжу є гуртожиток. Також коледж має в користуванні 5-тий поверх гуртожитку Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, який забезпечує всіх бажаючих студентів житлом.

Освітній  процес забезпечують кабінети: історії України, інформатики та математики, української мови та літератури, музичної літератури, іноземних мов, фонотека, лабораторія звукозапису. Є майстерні з ремонту клавішних, струнних, духових інструментів. Коледж оснащено аудіовізуальною апаратурою, комп’ютерами, копіювальною технікою.

Щорічно, по мірі виділення фінансів, поповнюється фонд музичних інструментів, обладнання.

Важливу роль  у забезпеченні  освітнього процесу  відіграє робота бібліотеки і читального залу. В коледжі створено необхідний бібліотечний фонд, комплекси методичного забезпечення навчальних дисциплін спеціальності. Є в наявності необхідне обладнання та устаткування.

Напрямки роботи соціально-економічної сфери знаходяться під постійною увагою адміністрації.  В коледжі приділяється увага створенню належних умов для проведення занять.

СПІВРОБІТНИЦТВО ТА МЕТОДИЧНА РОБОТА

З метою підвищення якості підготовки спеціалістів в  ступеневій  системі музичної освіти, ефективного використання педагогічного персоналу Тернопільський музичний коледж ім. Соломії Крушельницької включений у навчально-науковий комплекс на базі Львівської національної музичної академії   ім. М. В. Лисенка у відповідності до наказу Міністерства культури і мистецтв України № 10 від 11.01.99 р.

Тернопільський музичний коледж ім. Соломії Крушельницької і Рівненський центр підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників культури Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв підписали Договір про співробітництво №35 від 03.10.2019 року з метою налагодження науково-практичних відносин з перепідготовки та підвищення кваліфікації педпрацівників закладів мистецької освіти Тернопільської області.

Викладачі коледжу постійно підвищують свій фаховий рівень, приймають участь в роботі всеукраїнських та обласних конференцій, семінарів, конкурсів, методоб`єднань вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, відвідують майстер-класи провідних педагогів вищих навчальних закладів України та зарубіжжя. Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється на базі Рівненського центру підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників культури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (код 22574457). Викладачі ведуть методичну роботу в коледжі (розробка, рецензування навчальних програм, методичних посібників, рекомендацій, проведення відкритих занять).

Викладачі спільно зі студентами надають методичну допомогу закладам культури і освіти у підготовці та проведенні культурно-мистецьких заходів. Силами студентів і викладачів проводиться профорієнтаційна робота, концертно-шефська діяльність.

На базі Тернопільського музичного коледжу систематично (кожного року) відбуваються творчі конкурси серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області: «Творчість юних», «Конкурс піаністів ім. В. Барвінського», «Піаністи Тернопілля», «Конкурс пам΄яті братів Теленків», «Обласний конкурс молодих трубачів ім. М. Старовецького», «Міжнародний конкурс молодих трубачів ім. М. Старовецького» (раз в 2 роки), олімпіада з музично-теоретичних дисциплін.

В 2018 році започатковано Відкритий конкурс піаністів «На батьківщині Василя Барвінського» і Відкритий конкурс вокалістів та хорових колективів ім. Соломії Крушельницької.

В коледжі, в місті та області проводяться концерти класів викладачів та творчих колективів. Протягом останніх років  в коледжі та за його межами було дано понад 300 концертів для громадськості міста і області. Силами студентів та викладачів училища щорічно проводиться цикл концертів під назвою «Тернопільські музичні вечори» за участю симфонічного, духового, камерного оркестрів, оркестру народних інструментів, хору, капели бандуристок, різних ансамблів та солістів.

ВИПУСКНИКИ КОЛЕДЖУ

За час свого існування коледжем випущено 5 373 фахівці. Серед них лауреати та дипломанти міжнародних і всеукраїнських конкурсів, народні та заслужені артисти України, заслужені діячі мистецтв, доктори і кандидати наук, доценти і професори, ректори та директори мистецьких навчальних закладів та закладів культури, артисти та солісти оперних театрів, оркестрів і філармоній України, Європи, Америки, Австралії, диригенти, композитори, музикознавці, фольклористи, актори Тернопільського обласного українського академічного драматичного театру ім. Т.Г.Шевченка, обласної філармонії, директори і викладачі музичних та загальноосвітніх шкіл, керівники аматорських колективів.

Єдиний на Тернопільщині професійний музичний мистецький навчальний заклад дав путівку у життя багатьом талановитим юнакам та дівчатам, які згодом досягли висот майстерності. Серед випускників коледжу:

Пилатюк І.М. – ректор Львівської національної музичної академії ім. М.В.Лисенка, академік Академії мистецтв України, народний артист України, професор;

Очеретовська Н.Л. – доктор мистецтвознавства, професор Харківського національного університету мистецтв ім. І. Котляревського;

Смоляк О.С. -  доктор мистецтвознавства, професор Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка;

Рапіта О.М. – лауреат міжнародних конкурсів, заслужена артистка України, професор, зав. кафедри спеціального фортепіано Львівської національної музичної академії ім. М.В.Лисенка;

Кондрацька Л.А. – доктор педагогічних наук, професор Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка;

Феленчак В.А. -  народний артист України, диригент, художній керівник муніципального Галицького камерного оркестру;

Сверлюк Я.В. – доктор педагогічних наук, професор Рівненського гуманітарного університету;

Литвак М.І. – доктор музики, професор музичної академії, м.Тель-Авів (Ізраїль);

Оленчик І.Ф. – лауреат міжнародних конкурсів, заслужений артист РФ, професор національної музичної академії ім. Гнесіних, м.Москва (РФ).

Балик В.А. – лауреат міжнародних конкурсів, професор, проректор Хорватської музичної академії  (Хорватія);

Литвин М.С. – заслужений артист України, бандурист, композитор, етнограф-фольклорист;

Вітошинський Р.М. – народний артист України, соліст Львівського академічного театру опери та балету ім. С.Крушельницької;

Кисіль (Камінська) О.Й. — народна артистка України, солістка Київського національного академічного театру оперети;

Юркевич А.П. – головний диригент Кишинівського театру опери та балету, головний диригент Варшавського оперного театру;

Небесний І.В. – композитор, директор центру музичної інформації України, виконавчий директор міжнародних музичних фестивалів сучасної класичної музики «Київ Музик Фест», «Форум музики молодих»(м.Київ), лауреат композиторського конкурсу «Gradus ad Parnassum», лауреат премій ім. Л.Ревуцького, ім. М.Вериківського, театральної премії «Київська пектораль»;

Матвійчук О.Й. – скрипковий майстер міжнародного класу (Інститут скрипкових майстрів ім. А.Страдіварі, м. Кремона,  Італія) та багато інших.

За період 2017-19 р. більшість випускників продовжили навчання у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації:

-       2017 – 85,5%

-       2018 – 86%

-       2019 – 85,3%