Училищу надана Ліцензія Міністерства освіти і науки України на  надання  освітніх  послуг,  пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог молодшого спеціаліста (наказ МОН від 28.12.2017 № 14-л  та додатку до ліцензії), сертифікат про акредитацію Серія НД-І № 2058955 (наказ МОН України від 01.07.2013 р. № 2494л) 0202 “МИСТЕЦТВО”, зі спеціальності 5.02020401 “Музичне мистецтво” (ліцензований обсяг – 90 осіб).

За спеціалізаціями:

  •        “Фортепіано”
  •        “Оркестрові струнні інструменти”
  •        “Оркестрові духові та ударні інструменти”
  •        “Народні інструменти”
  •        “Спів”
  •        “Хорове диригування”
  •        “Теорія музики”