ВИМОГИ ДО ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

для вступників до Тернопільського

музичного коледжу ім.Соломії Крушельницької

на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

 на базі повної та базової загальної середньої освіти

 

ТВОРЧІ ВИПРОБУВАННЯ

спеціальності «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»

Спеціалізація «СПЕЦІАЛЬНЕ ФОРТЕПІАНО»

І. Виконання програми з фаху

Вступник повинен виконати:

а) один поліфонічний твір три-чотириголосного складу;

б) два етюди на різні види техніки;

в) один твір великої форми (рондо, варіації, 1-2 частини сонати або концерту);

г) одну п’єсу кантиленного характеру;

д) прочитати з листа п’єсу за 4-ий – 5-ий клас ДМШ.

Еказаменаційна комісія має право на введення додаткового розділу іспиту – виконання гам та арпеджіо.

В екзаменаційній програмі вступник повинен виконати один – два твори українських композиторів.

ІІ.  Сольфеджіо і  музична грамота

Для вступників на спеціалізацію «Фортепіано» вимоги з сольфеджіо та музичної грамоти встановлюються в обсязі програми з сольфеджіо ДМШ з семирічним строком навчання.

Вступники повинні:

з сольфеджіо:

-         Написати одноголосний диктант протягом 25 хвилин в межах 8 тактів в мажорній або мінорній тональності, з нескладним ритмом та хроматизмами; розміри: 2/4, 3/4, 4/4; диктується 10 разів. Ритмічні труднощі: прості види синкоп, тріолі, ноти з крапкою, шістнадцяті.

-         Проспівати гаму: мажорну (натуральну та гармонічну) та мінорну (натуральну, гармонічну, мелодичну).

-         Проспівати в тональності:

 • а) ступені,
 • б) інтервали з розв’язанням (діатонічні, характерні, тритони);
 • в) акорди (тризвуки головних ступеней та їх обернення, Д7 та його обернення з розв’язанням, УІІ7 зменшений та малий ввідний з розв’язанням, ІІ7).

-         Проспівати від звуку вверх та вниз окремі інтервали та акорди, які вказані в п.3б та 3в.

-         Визначити на слух:

 • а) лади ( мажор 2-х видів, мінор 3-х видів), окремі тетрахорди, ступені;
 • б) інтервали та акорди від звуку (у відповідності до інтонаційних вправ п.3);
 • в) інтервали та акорди в тональності, окремо та в послідовності (4-6 інтервалів, 3-4 акорди).

-         Проспівати з листа незнайому мелодію з тактуванням (диригуванням) у розмірах 2/4, 3/4, 4/4 в обсязі 8-10 тактів (мелодичні та ритмічні труднощі ті, що і в диктанті).

З музичної грамоти

-         Знати вживані правила та знаки нотації, буквенні позначення звуків, назви октав на фортепіанній клавіатурі.

-         Знати основні види метру. Вміти групувати довжини в простих тактах.

-         Зіграти на фортепіано (називаючи звуки) будь-яку мажорну (2-х видів) та мінорну (3-х видів) гаму. Називати ключові знаки любої мажорної та мінорної тональності, знаки альтерації гармонічного та мелодичного мінору та гармонічного мажору, буквенні позначення тональностей. По вказаній ступені гама (головної або побічної) визначити тоніку мажорної або мінорної тональності.

-         Знати кварто — квінтове коло тональностей, паралельні, одноіменні та енгармонічні тональності.

-         Побудувати та визначити інтервали в межах октави (чисті, великі, малі, тритони, характерні). Енгармонічно замінювати даний інтервал, розв’язувати дисонуючі інтервали в консонуючі.

-         В тональностях гармонічного мінору та мажору назвати або зіграти на фортепіано збільшені та зменшені інтервали (тритони, характерні), розв’язати їх. По вказаному інтервалу (тритону або характерному) визначити тональності (мажорні та мінорні), в яких цей інтервал може зустрічатися.

-         Будувати від заданого звуку та в тональності акорди: тризвуки (великі, малі, збільшені, зменшені), мажорні та мінорні секстакорди, квартсекстакорди, Д7 та його обернення, ввідні септакорди. В тональності та від звуку вміти розв’язувати Д7 з оберненнями та ввідні септакорди.

-         Читати хроматичні гами мажору та мінору, визначати споріднені тональності.

Спеціалізація «Оркестрові струнні інструменти»

І. Виконання програми з фаху

Вступник повинен виконати:

з класу скрипки:

а) дві триоктавні гами (мажорну та мінорну) в помірному темпі (по 4, 8, 12 та 24 звуки легато) та арпеджіо ( по 3 і 9 звуків легато);

б) мажорні та мінорні гами в терцію, сексту, октаву в межах перших трьох позицій ( по 1 та 2 звуки легато) в помірному темпі;

в) два етюди на різні види техніки;

г) один твір великої форми ( одну – дві частини сонати або концерту);

д) одну п’єсу (бажано віртуозного характеру).

з класу альта:

а) дві триоктавні гами (мажорну та мінорну) в помірному темпі ( по 4, 8, 12 та 24 звуки легато) та арпеджіо ( по 3 і 9 звуків легато);

б) мажорні та мінорні гами в терцію, сексту, октаву в межах перших  позицій ( по 1 та 2 звуки легато) в помірному темпі;

в) два етюди на різні види техніки;

г) один твір великої форми ( одну – дві частини сонати або концерту);

д) одну п’єсу (бажано віртуозного характеру).

з класу віолончелі:

а) дві триоктавні гами (мажорну та мінорну) по 4, 8, 16 звуки легато та арпеджіо  в помірному темпі;

б) мажорні та мінорні гами в терцію, сексту, октаву (по 1 та 2 звуки легато) в помірному темпі;

в) два етюди на різні види техніки;

г) один твір великої форми ( одну – дві частини сонати або концерту);

д) одну п’єсу.

з класу контрабаса:

а) одну гаму;

б) один етюд;

в) дві різнохарактерні п’єси або нескладний твір великої форми.

В екзаменаційній програмі на спеціальність «Струнні інструменти» вступник повинен виконати один-два твори українських композиторів.

ІІ.  Сольфеджіо і  музична грамота

Для вступників на спеціалізацію «Оркестрові струнні інструменти» (скрипка, альт, віолончель) вимоги з сольфеджіо та музичної грамоти встановлюються в обсязі програми з сольфеджіо ДМШ з семирічним строком навчання.

Вступники на спеціалізацію «Оркестрові струнні інструменти» (скрипка, альт, віолончель),  повинні:

з сольфеджіо:

-         Написати одноголосний диктант протягом 25 хвилин в межах 8 тактів в мажорній або мінорній тональності, з нескладним ритмом та хроматизмами; розміри: 2/4, 3/4, 4/4; диктується 10 разів. Ритмічні труднощі: прості види синкоп, тріолі, ноти з крапкою, шістнадцяті.

-         Проспівати гаму: мажорну (натуральну та гармонічну) та мінорну (натуральну, гармонічну, мелодичну).

-         Проспівати в тональності:

 • а) ступені,
 • б) інтервали з розв’язанням (діатонічні, характерні, тритони);
 • в) акорди (тризвуки головних ступеней та їх обернення, Д7 та його обернення з розв’язанням, УІІ7 зменшений та малий ввідний з розв’язанням, ІІ7).

-         Проспівати від звуку вверх та вниз окремі інтервали та акорди, які вказані в п.3б та 3в.

-         Визначити на слух:

 • а) лади ( мажор 2-х видів, мінор 3-х видів), окремі тетракорди, ступені;
 • б) інтервали та акорди від звуку (у відповідності до інтонаційних вправ п.3);
 • в) інтервали та акорди в тональності, окремо та в послідовності (4-6 інтервалів, 3-4 акорди).

-         Проспівати з листа незнайому мелодію з тактуванням (диригуванням) у розмірах 2/4, 3/4, 4/4 в обсязі 8-10 тактів (мелодичні та ритмічні труднощі ті, що і в диктанті).

з музичної грамоти:

-         Знати вживані правила та знаки нотації, буквенні позначення звуків, назви октав на фортепіанній клавіатурі.

-         Знати основні види метру. Вміти групувати довжини в простих тактах.

-         Зіграти на фортепіано (називаючи звуки) будь-яку мажорну (2-х видів) та мінорну (3-х видів) гаму. Називати ключові знаки любої мажорної та мінорної тональності, знаки альтерації гармонічного та мелодичного мінору та гармонічного мажору, буквенні позначення тональностей. По вказаній ступені гама (головної або побічної) визначити тоніку мажорної або мінорної тональності.

-         Знати кварто — квінтове коло тональностей, паралельні, одноіменні та енгармонічні тональності.

-         Побудувати та визначити інтервали в межах октави (чисті, великі, малі, тритони, характерні). Енгармонічно замінювати даний інтервал, розв’язувати дисонуючі інтервали в консонуючі.

-         В тональностях гармонічного мінору та мажору назвати або зіграти на фортепіано збільшені та зменшені інтервали (тритони, характерні), розв’язати їх. По вказаному інтервалу (тритону або характерному) визначити тональності (мажорні та мінорні), в яких цей інтервал може зустрічатися.

-         Будувати від заданого звука та в тональності акорди: тризвуки (великі, малі, збільшені, зменшені), мажорні та мінорні секстакорди, квартсекстакорди, Д7 та його обернення, ввідні септакорди. В тональності та від звуку вміти розв’язувати Д7 з оберненнями та ввідні септакорди.

-         Читати хроматичні гами мажору та мінору, визначати споріднені тональності.

Для вступників на спеціалізацію «Струнні інструменти» (арфа, контрабас) –вимоги з сольфеджіо та музичної грамоти встановлюються в обсязі програми з сольфеджіо ДМШ з п’ятирічним строком навчання.

Вступники на спеціалізацію «Оркестрові струнні інструменти» (контрабас) повинні:

з сольфеджіо:

-         Написати одноголосний диктант протягом 20 — 25 хвилин в межах 8 тактів, діатонічний, в натуральному, гармонічному мажорі або одному з видів мінору, розміри: 2/4, 3/4, 4/4; диктується 12 разів. Ритмічні труднощі: половинні нота з крапкою, чверті, восьмі, чверть з крапкою та восьма, чотири шістнадцяті, тріолі, проста синкопа.

-         Проспівати гаму: мажорну (натуральну) та мінорну (натуральну, гармонічну, мелодичну) до 4 – х знаків в ключі.

-         Проспівати в тональності:

 • а) ступені,
 • б) інтервали з розв’язанням (діатонічні, характерні 2зб., 7зм., 5зб., 4зм., тритони між ІУ-УІІ ступенями мажору та ІУ-УІІ ступннями гармонічного мінору);
 • в) акорди (тризвуки головних ступеней та їх обернення, Д7 та його його обернення з розв’язанням).

-         Проспівати від звуку вверх та вниз окремі інтервали та акорди, які вказані в пп.3б та 3в.

-         Визначити на слух:

 • а) лади ( мажор, мінор 3-х видів), окремі тетрахорди, ступені;
 • б) інтервали та акорди від звуку (у відповідності з  інтонаційними вправами п.3);
 • в) інтервали та акорди в тональності, окремо та в послідовності (3-4 інтервали, 3-4- акорди).

-         Проспівати з листа незнайому мелодію з тактуванням (диригуванням) в тональностях до 2-х знаків обсягом 8-10 тактів (мелодичні та ритмічні труднощі – відповідно до диктанту).

 з музичної грамоти:

-         Знати вживані правила та знаки нотації, мажорні і мінорні тональності до 4-х знаків в ключі.

-         Будувати від указаного звуку уверх та вниз мажорні, мінорні тризвуки та їх обернення, Д7 та його оберенення, ввідні септакорди.

-         Будувати та визначати малі, великі, чисті інтервали та тритони в межах октави (від заданого звуку і в тональності).

-         Будувати в тональностях до 4-х знаків в ключі головні тризвуки та їх обернення, Д7 та його обернення.

Спеціалізація «ОРКЕСТРОВІ ДУХОВІ ТА УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ»

І. Виконання програми з фаху

Вступник повинен виконати:

з класу духових інструментів:

а) дві гами ( мажорну та мінорну) до 4-х знаків у ключі штрихами стакато та легато в помірному темпі;

б) один етюд;

в) одну-дві п’єси ( у тому числі кантиленного характеру) або частина з циклічного твору.

з класу ударних інструментів:

Виконати на ксилофоні:

а) дві гами (мажорну та мінорну) до 4 знаків у ключі в помірному темпі та арпеджіо;

б) один етюд;

в) одну-дві п’єси або частина циклічного твору.

Виконати на малому барабані:

а) ритмічні фігури (на два, на три, римтічні комбінації);

б) один-два етюди.

ІІ.  Сольфеджіо  і  музична грамота

Для вступників на спеціалізацію «Оркестрові духові та ударні інструменти» вимоги з сольфеджіо та музичної грамоти встановлюються в обсязі програми з сольфеджіо ДМШ з п’ятирічним строком навчання.

З сольфеджіо

-         Написати одноголосний диктант протягом 20 — 25 хвилин в межах 8 тактів, діатонічний, в натуральному, гармонічному мажорі або одному з видів мінору, розміри: 2/4, 3/4, 4/4; диктується 12 разів. Ритмічні труднощі: половинні нота з крапкою, чверті, восьмі, чверть з крапкою та восьма, чотири шістнадцяті, тріолі, проста синкопа.

-         Проспівати гаму: мажорну (натуральну) та мінорну (натуральну, гармонічну, мелодичну) до 4 – х знаків в ключі.

-         Проспівати в тональності:

 • а) ступені,
 • б) інтервали з розв’язанням (діатонічні, характерні 2зб., 7зм., 5зб., 4 зм., тритони між ІУ-УІІ ступенями мажору та ІУ-УІІ ступннями гармонічного мінору);
 • в) акорди (тризвуки головних ступеней та їх обернення, Д7 та його обернення з розв’язанням).

-         Проспівати від звуку вверх та вниз окремі інтервали та акорди, які вказані в пп.3б та 3в.

-         Визначити на слух:

 • а) лади ( мажор, мінор 3-х видів), окремі тетракорди, ступені;
 • б) інтервали та акорди від звуку (у відповідності з  інтонаційними вправами п.3);
 • в) інтервали та акорди в тональності, окремо та в послідовності (3-4 інтервали, 3-4- акорди).

-         Проспівати з листа незнайому мелодію з тактуванням (диригуванням) в тональності до 2-х знаків обсягом 8-10 тактів (мелодичні та ритмічні труднощі – відповідно до диктанту).

З музичної грамоти

-         Знати вживані правила та знаки нотації, мажорні і мінорні тональності до 4-х знаків в ключі.

-         Будувати від указаного звуку уверх та вниз мажорні, мінорні тризвуки та їх обернення, Д7 та його обернення, ввідні септакорди.

-         Будувати та визначати малі, великі, чисті інтервали та тритони в межах октави (від заданого звуку і в тональності).

-         Будувати в тональностях до 4-х знаків в ключі головні тризвуки та їх обернення, Д7 та його обернення.

Спеціалізація «НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ»

І. Виконання програми з фаху

З класу баяна, акордеона

а) дві три-чотири октавні гами (мажорну та мінорну) та арпеджіо;

б) один етюд;

в) один поліфонічний твір;

г) один твір великої форми ( одну-дві частини сонати, варіації);

д) одну п’єсу;

е) обробку народної пісні.

З класу чотириструнної домри, балалайки, шестиструнної гітари

а) дві двох октавні гами (мажорну та мінорну) та арпеджіо;

б) один етюд;

в) дві різнохарактерні п’єси.

В екзаменаційній програмі на спеціальність «Народні інструменти» вступник повинен виконати один-два твори українських композиторів.

З класу бандури

а) гами та арпеджіо до 4-х знаків;

б) етюд;

в) два інструментальні різнохарактерні твори.

г) українська пісня.

Всі вступники з класу бандури до складання іспиту з спеціальності повинні пройти медичний огляд лікаря – фоніатра.

З класу цимбалів

а) гами та арпеджіо до 4-х знаків;

б) етюд;

в) два різнохарактерні твори.

ІІ.  Сольфеджіо  і  музична грамота

Для вступників на спеціалізацію «Народні інструменти» вимоги з сольфеджіо та музичної грамоти встановлюються в обсязі програми з сольфеджіо ДМШ з п’ятирічним строком навчання.

З сольфеджіо

-         Написати одноголосний диктант протягом 20 — 25 хвилин в межах 8 тактів, діатонічний, в натуральному, гармонічному мажорі або одному з видів мінору, розміри: 2/4, 3/4, 4/4; диктується 12 разів. Ритмічні труднощі:

-         половинні нота з крапкою, чверті, восьмі, чверть з крапкою та восьма, чотири шістнадцяті, тріолі, проста синкопа.

-         Проспівати гаму: мажорну (натуральну) та мінорну (натуральну, гармонічну, мелодичну) до 4 – х знаків в ключі.

-         Проспівати в тональності:

 • а) ступені,
 • б) інтервали з розв’язанням (діатонічні, характерні 2зб., 7зм., 5зб., 4зм., тритони між ІУ-УІІ ступенями мажору та ІУ-УІІ ступенями гармонічного мінору);
 • в) акорди (тризвуки головних ступеней та їх обернення, Д7 та його обернення з розв’язанням).

-         Проспівати від звуку вверх та вниз окремі інтервали та акорди, які вказані в пп.3б та 3в.

-         Визначити на слух:

 • а) лади ( мажор, мінор 3-х видів), окремі тетракорди, ступені;
 • б) інтервали та акорди від звуку (у відповідності з  інтонаційними вправами п.3);
 • в) інтервали та акорди в тональності, окремо та в послідовності (3-4 інтервали, 3-4- акорди).

-         Проспівати з листа незнайому мелодію з тактуванням (диригуванням) в тональності до 2-х знаків обсягом 8-10 тактів (мелодичні та ритмічні труднощі – відповідно до диктанту).

З музичної грамоти

-         Знати вживані правила та знаки нотації, мажорні і мінорні тональності до 4-х знаків в ключі.

-         Будувати від указаного звуку уверх та вниз мажорні, мінорні тризвуки та їх обернення, Д7 та його оберенення, ввідні септакорди.

-         Будувати та визначати малі, великі, чисті інтервали та тритони в межах октави (від заданого звуку і в тональності).

-         Будувати в тональностях до 4-х знаків в ключі головні тризвуки та їх обернення, Д7 та його обернення. 

Спеціалізація «СПІВ»

І. Виконання програми з фаху

Вступник повинен мати відповідні вокальні та музичні дані: зрілий голосовий аппарат, музичний слух, пам’ять, відчуття ритму.

У вступника не повинно бути сталих мовних дефектів, а також фізичних вад, які б заважали професійній роботі.

На іспиті вступник повинен:

а) виконати на пам’ять два-три твори ( пісню, романс, не складну арію);

б) прочитати напам’ять вірш, байку або уривок з художньої прози.

в) вміти співати характерні інтервали в межах октави.

Всі вступники на спеціальність «Спів» до складання іспиту з спеціальності повинні пройти медичний огляд лікаря – фоніатра.

ІІ.  Сольфеджіо  і  музична грамота

для вступників на спеціалізацію «Спів»

З сольфеджіо

-         Проспівати гаму: мажорну (натуральну) та мінорну (натуральну, гармонічну, мелодичну) до 2 – х знаків при ключі;

-         Проспівати:

 • а) ступені;
 • б) інтервали (в межах ч.5);
 • в) мажорний, мінорний тризвуки та їх обернення.

-         Визначити на слух:

 • а) ступені;
 • б) лади ( мажор, мінор);
 • в) інтервали та тризвуки.

-         Проспівати знайому мелодію.

-         Повторити на слух ритмічну послідовність.

-         Повторити на слух короткий музичний мотив.

З музичної грамоти

-         Знати вживані правила нотації (ключі, нотні знаки, тривалості звуків і пауз, знаки альтерації, темп і динамічні відтінки).

-         Ритм і метр. Розмір, такт, затакт.

-         Мажорні і мінорні тональності до 2-х знаків при ключі.

-         Лад і тональність (ступені ладу, різновиди ладу, паралельні тональності).

-         Інтервали та їх обернення. Консонанси і дисонанси.

-         Мажорний, мінорний тризвуки та їх обернення.

Спеціалізація «ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ»

І. Виконання програми з фаху

Іспит із спеціальності «Хорове диригування» складається з:

а) гри на музичному інструменті нескладної пісні (спів з тактуванням);

б) перевірка слухових даних та навичок.

Всі вступники на спеціальність «Хорове диригування» до складання іспиту з спеціальності повинні пройти медичний огляд лікаря – фоніатра.

ІІ.  Сольфеджіо  і  музична грамота

Для вступників на спеціалізацію  «Хорове диригування» вимоги з сольфеджіо та музичної грамоти встановлюються в обсязі програми з сольфеджіо ДМШ  з семирічним строком навчання.

Вступники на спеціалізацію «Хорове диригування» повинні:

З сольфеджіо

-         Написати одноголосний диктант протягом 25 хвилин в межах 8 тактів в мажорній або мінорній тональності, з нескладним ритмом та хроматизмами; розміри: 2/4, 3/4, 4/4; диктується 10 разів. Ритмічні труднощі: прості види синкоп, тріолі, ноти з крапкою, шістнадцяті.

-         Проспівати гаму: мажорну (натуральну та гармонічну) та мінорну (натуральну, гармонічну, мелодичну).

 

-         Проспівати в тональності:

 • а) ступені,
 • б) інтервали з розв’язанням (діатонічні, характерні, тритони);
 • в) акорди (тризвуки головних ступеней та їх обернення, Д7 та його обернення з розв’язанням, УІІ7 зменшений та малий ввідний з розв’язанням, ІІ7).

-         Проспівати від звуку вверх та вниз окремі інтервали та акорди, які вказані в п.3б та 3в.

-         Визначити на слух:

 • а) лади ( мажор 2-х видів, мінор 3-х видів), окремі тетрахорди, ступені;
 • б) інтервали та акорди від звуку (у відповідності до інтонаційних вправ п.3);
 • в) інтервали та акорди в тональності, окремо та в послідовності (4-6 інтервалів, 3-4 акорди).

-         Проспівати з листа незнайому мелодію з тактуванням (диригуванням) у розмірах 2/4, 3/4, 4/4 в обсязі 8-10 тактів (мелодичні та ритмічні труднощі ті, що і в диктанті).

З музичної грамоти

-         Знати вживані правила і знаки нотації, літерні позначення звуків, назви октав на фортепіанній клавіатурі.

-         Заграти на фортепіано (називаючи звуки) мажорну та мінорну гаму. Знати  ключові знаки мажорних та мінорних  тональностей.

-         Знати кварто — квінтове коло тональностей, паралельні та одноіменні тональності.

-         Будувати та визначати від звуку і в тональності інтервали (чисті, малі, тритони, характерні).

-         Будувати від вказаного звуку та в тональності акорди: тризвуки (великі, малі, збільшені, зменшені) мажорні та мінорні секстакорди та квартсекстакорди, Д7 та його обернення, ввідні септакорди. В тональності та від звуку вміти розв’язувати Д7 з оберненнями й ввідні септакорди.

Спеціалізація «ТЕОРІЯ МУЗИКИ»

І. Виконання програми з фаху (фортепіано)

Вступники на спеціальність «Теорія музики» складають іспит з фортепіано.

Вони повинні виконати:

а) один етюд;

б) поліфонічний твір триголосого складу;

в) один твір великої форми (рондо, варіації, одну-дві частини сонати або концерту);

г) одну п’єсу кантиленного характеру;

д) прочитати з листа п’єсу за 4-й – 5-й класи ДМШ.

ІІ.  Сольфеджіо, музична грамота, музична література.

Для вступників на спеціалізацію «Теорія музики» вимоги з сольфеджіо та музичної грамоти встановлюються в обсязі програми з сольфеджіо ДМШ з семирічним строком навчання.

Вступники екзаменуються у відповідності до вимог розроблених для спеціалізації «Фортепіано», але при цьому вони повинні продемонструвати більш глибокі знання програми сольфеджіо для ДМШ та вільно володіти всіма практичними навичками курсу (слуховий аналіз; спів інтервалів, акордів з розв’язанням та прикладів сольфеджіо з листа; побудова та розв’язання інтервалів, акордів за фортепіано; орієнтації в тональностях та інше).

Окрім диктанту (більш складного, ніж для вступників на спеціальність «Фортепіано» та усного іспиту з сольфеджіо і музичної грамоти) вступники на спеціальність «Теорія музики» пишуть письмову роботу з музичної грамоти, в яку входить:

а) приклад на транспозицію;

б) групування;

в) побудова хроматичної гами (мажорної або мінорної);

г) побудова від заданого звуку інтервалів та акордів;

д) визначення та побудова інтервалів, акордів в тональності.

Час написання роботи – 45 хвилин.

З музичної  літератури вступники повинні:

а) розповісти біографію композитора;

б) розібрати музичний твір;

в) визначити на слух 6-8 уривків з програмних творів.

Абітурієнт повинен розуміти суспільне значення музичного мистецтва, мати уявлення про найважливіші музичні жанри та форми, вміти ув’язати образний зміст музичного матеріалу з виразовими засобами. При цьому характеристика творчості композитора або окремих творів повинна опиратися перш за все на особисті активні уявлення вступника про музику.

Необхідною умовою є наявність у вступника певного світогляду в галузі мистецтва та культури, володіння навичками літературної мови.

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів,

які вступають на спеціальність «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»

ФАХ (ВИКОНАВСЬКІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ)

 

 Рівні навчальних досягнень

Бали

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів

1. Початковий

1-40

Абітурієнт виконує музичні твори на частковому рівні. Небагатослівно їх характеризує, демонструє слабко сформоване художньо-образне мислення, елементарні навички та вміння; має недостатньо розвинутий виконавський апарат. Абітурієнт не здатний виконати  музичні твори згідно з програмними вимогами в повному обсязі.

41-80

Абітурієнт має слабко сформований рівень сприйняття музичних творів, виявляє певні вміння та навички, володіє незначною частиною спеціальної музичної термінології, має посередньо розвинутий виконавський апарат. При виконанні програми допускає значні професійні помилки, не  проявляє творчу ініціативу. Абітурієнт не здатний виконати музичні твори згідно з програмними вимогами в повному обсязі.

80-123

Абітурієнт здатний сприймати та виконувати окремі фрагменти музичних творів з конкретним образно художнім змістом, знає незначну частину музичного тематичного матеріалу, застосовує обмежений термінологічний запас. Абітурієнт допускає значну кількість помилок при виконанні програми. Володіє основними елементами техніки виконання. Абітурієнт не здатний виконати музичні твори згідно з програмними вимогами в повному обсязі.
ІІ. Середній

124-131

Абітурієнт здатний виконати музичні твори згідно з програмними вимогами в повному обсязі, але не розуміє їх художньо-образної специфіки. Має в певній мірі достатньо розвинутий виконавський апарат. При виконанні музичних творів виявляє деякі елементи особистої творчої ініціативи, але допускає окремі текстові помилки .

132-139

Абітурієнт здатний виконати музичні твори згідно з програмними вимогами в повному обсязі. Володіє певними навичками і вміннями, які дають змогу виконувати музичні твори, виявляючи в них основні образні характеристики. Має достатньо розвинутий виконавський апарат. Абітурієнт може відтворити жанрову природу музичного твору, але має недостатньо розвинуте художнє мислення,  допускає окремі текстові помилки .

140-147

Абітурієнт здатний виконати музичні твори згідно з програмними вимогами в повному обсязі. Має достатньо сформований виконавський апарат. Володіє основними навичками для втілення образної сфери в процесі виконання музичних творів. Володіє різними елементами виразності музичної фактури, але не  вміє інтерпретувати музичні твори, які потребують абстрактного художнього мислення, допускає окремі текстові помилки.
ІІІ. Достатній

148-155

Абітурієнт має основну професійну базу. Досить вільно володіє виконавським апаратом, в процесі виконання програми виявляє елементи самостійного художнього мислення, але робить це недостатньо переконливо, допускає текстові погрішності.

156-163

Абітурієнт має  розвинутий виконавський апарат. В процесі виконання в цілому відтворює  форму та художньо образний зміст музичного твору.  Досить вільно долає технічні труднощі. В його мисленні не вистачає послідовності, він допускає незначні текстові погрішності.

164-172

Абітурієнт має добре розвинутий виконавський апарат, музичне мислення. В процесі виконання програми демонструє володіння усіма елементами фактури музичного твору. Виявляє особисту творчу ініціативу.   При виконанні програми йому бракує артистизму, допускає несуттєві  текстові погрішності.
ІV. Високий

173-181

Абітурієнт  вільно володіє виконавським апаратом. Виконує твори значної складності. Має розвинуте  художньо образне мислення. В процесі виконання програми демонструє елементи артистизму, але при виконанні складних технічних елементів твору йому не вистачає стабільності.

182-190

Абітурієнт  вільно володіє виконавським апаратом. Виконує твори значної складності. Має розвинуте   художньо образне мислення. В процесі виконання програми демонструє творчий потенціал, артистичні здібності,   здатність  вирішувати  художні та технічні завдання.

191-200

Абітурієнт виконує твори підвищеної технічної складності.   В процесі виконання програми демонструє творчий потенціал, артистизм,   здатність  вирішувати  художні та технічні завдання,  відмінну сценічну витримку, віртуозну техніку виконання.

 

МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

(СОЛЬФЕДЖІО, МУЗИЧНА ГРАМОТА)

Рівні навчальних досягнень

Бали

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів

І. Початковий

1-40

Усна відповідь абітурієнта демонструє, що його знання, вміння  та навички   сформовані на частковому елементарному рівні. Він не вміє  логічно і послідовно висловлювати думку. Письмова робота не виконана.

41-80

Абітурієнт володіє незначною частиною тематичного матеріалу, виявляє певні вміння та навички, володіє незначною частиною спеціальної музичної термінології, словниковий запас дає змогу викласти думку на елементарному рівні. Абітурієнт виконує завдання частково на низькому рівні, що свідчить про відсутність знань більшої частини обсягу програмного матеріалу. Письмова робота виконана частково і з великою кількістю помилок, які свідчать про слабо розвинений ладовий та гармонічний слух, а також про незадовільне засвоєння матеріалу.

80-123

Абітурієнт знає незначну частину теоретичного матеріалу; застосовує обмежений термінологічний та словниковий запас, виконує завдання частково, показуючи певну обізнаність, але необхідний обсяг матеріалу не засвоєний. Письмова робота виконана частково,  з великою кількістю помилок. Разом з тим присутні логічні фрагменти.
ІІ. Середній

124-131

Абітурієнт виконує більшість запропонованих завдань, але на  посередньому рівні. Застосування знань та спеціальної музичної термінології на практиці посереднє.  Письмова робота виконана на дві третіх,  значна кількість помилок знижує її якість.

132-139

Абітурієнт володіє певними уміннями і навичками,  виявляє посереднє знання спеціальної музичної термінології; словниковий запас небагатий; виконує всі запропоновані завдання на посередньому рівні. Письмова робота виконана з помилками, але є вдалі фрагменти, які свідчать про потенційні можливості абітурієнта.

140-147

Абітурієнт здатний сприймати й відтворювати значну частину музично-теоретичного матеріалу, але має слабко сформоване художнє мислення, його відповідь потребує уточнень і додаткових запитань; абітурієнт виявляє знання і розуміння основних тематичних положень, виконує всі запропоновані завдання на посередньому рівні, але деякі з них виконані більш вдало. Письмова робота свідчить про вміння логічно мислити.

ІІІ. Достатній

148-155

Абітурієнт здатний відтворювати музично-теоретичний матеріал у повному обсязі, але робить непереконливі висновки, не завжди послідовно викладає свої думки, допускає термінологічні помилки,  виконує всі запропоновані завдання на відповідному  рівні, але окремі фрагменти відповіді свідчать про посереднє засвоєння матеріалу. Письмова робота виконана повністю, але є 3,4 помилки.

156-163

Абітурієнт уміє відтворювати музично-теоретичний матеріал у повному обсязі, але має стандартне мислення, йому бракує власних висновків, асоціацій, узагальнень; достатньо володіє спеціальною музичною термінологією; відповідь свідчить про добре засвоєння матеріалу, але при виконанні завдань  були допущені помилки, які абітурієнт не помічав і долав з допомогою викладача. Письмова робота виконана повністю і свідчить про добрі музичні дані, відповідні знання, уміння  і навички написання, але в роботі є 2-3  помилки.

164-172

Абітурієнт виявляє глибоке засвоєння програмового музично-теоретичного матеріалу, але допускає не суттєві неточності у відповідях, які потребують корегування. Абітурієнт виконав всі запропоновані завдання. Письмова робота виконана повністю і свідчить про добрі музичні дані, відповідні знання, уміння  і навички написання, але в роботі є 1 помилка.
ІV. Високий

173-181

Абітурієнт має міцні ґрунтовні знання, але допускає не значні неточності у формулюваннях та спеціальній музичній термінології, не завжди обґрунтовано може довести свою думку. Відповідь абітурієнта свідчить про відмінне засвоєння матеріалу, про високий рівень знань умінь і навичок, але у відповіді мали місце незначні огріхи, які абітурієнт долав самостійно. Письмова робота виконана повністю і свідчить про добрі музичні дані, відповідні знання, уміння  і навички написання, але в роботі є 1 незначна помилка.

182-190

Абітурієнт відмінно володіє музично-теоретичним матеріалом у межах програми, вміє використовувати набуті знання, уміння і навички у нестандартних практичних завданнях, демонструє знання спеціальної музичної термінології, уміння  аналізувати музичні явища. Відповідь без помилок. Письмова робота виконана на високому рівні без помилок.

191-200

Абітурієнт має відмінні знання у межах програми, здатний виконувати завдання творчо, вільно та свідомо використовує спеціальну музичну термінологію.  Рівень мистецького  світосприйняття  достатньо високий. Відповідь блискуча, у хорошому темпі, свідчить про нестандартне  мислення, високий інтелектуальний рівень. Письмова робота виконана бездоганно.

 

 

 

МУЗИЧНА ЛІТЕРАТУРА (для спеціалізації «Теорія музики»)

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів

 

 

 

 

І. Початковий

 

1-40

Абітурієнт не володіє програмовим матеріалом, сприймає музичні твори на частковому рівні, небагатослівно їх характеризує, демонструє слабко сформоване художньо-образне мислення.

 

41-80

Абітурієнт володіє незначною частиною програмового матеріалу, має слабко сформований рівень сприйняття музичних творів, володіє незначною частиною спеціальної музичної термінології, словниковий запас дає змогу викласти думку на елементарному рівні.

 

80-123

Абітурієнт володіє незначною частиною програмового матеріалу, здатний сприймати окремі фрагменти музичних творів з конкретним образно-художнім змістом, знає незначну частину музичного тематичного матеріалу, застосовує обмежений термінологічний та словниковий запас.

 

 

 

 

ІІ. Середній

124-131

Абітурієнт володіє значною частиною програмового матеріалу, здатний сприймати музичні твори на репродуктивному рівні, але не  розуміє художньо-образно специфіки музичних творів. Застосування знань та спеціальної музичної термінології на практиці посереднє.

 

132-139

Абітурієнт володіє навичками й уміннями, які дають змогу проаналізувати окремі музичні твори, котрі мають конкретну словесно-понятійну основу; не завжди вміє інтерпретувати музичні твори, які потребують абстрактного художнього мислення; виявляє посереднє знання спеціальної музичної термінології.

 

140-147

Абітурієнт здатний сприймати музичний матеріал, але має слабко сформоване художнє мислення, не завжди послідовно та логічно характеризує музичні твори, його розповідь потребує уточнень і додаткових запитань;  не завжди вміє самостійно зробити аналіз музичного твору, порівняння, висновки щодо прослуханої музики.

 

 

 

 

 

ІІІ. Достатній

148-155

Абітурієнт володіє програмовим  матеріалом, здатний сприймати музичні твори, але робить непереконливі висновки, не завжди послідовно викладає свої думки, допускає термінологічні помилки, знає основний тематичний музичний матеріал, але знання нетривкі.

 

156-163

Абітурієнт володіє програмовим  матеріалом,  вміє сприймати музичні твори, досить повно аналізує художньо-образний зміст твору, мислить стандартно, але допускає несуттєві неточності у володінні спеціальною музичною термінологією і тематичним музичним матеріалом.

 

164-172

Абітурієнт виявляє відповідні знання програмового і тематичного музичного матеріалу, має достатні знання спеціальної музичної термінології,   але допускає окремі неточності у висновках та узагальненнях.

 

ІV. Високий

173-181

Абітурієнт має міцні  знання програмового, тематичного музичного матеріалу, спеціальної музичної термінології, але аналізуючи музичні твори може допускати неточність у формулюваннях. Вказані недоліки виправляє  самостійно. Мова виразна і грамотна.

 

182-190

Абітурієнт має міцні  знання, відмінно знає тематичний музичний матеріал у межах програми;

вміє практично використовувати  знання, уміння ;

під час відповіді  демонструє вільне володіння спеціальною музичною термінологією, уміння аналізувати, систематизувати,  узагальнювати. Чітко і грамотно висловлює думки.

 

191-200

Абітурієнт має відмінні знання матеріалу, здатний творчо застосовувати асоціативні зв’язки між музичними творами, вільно та свідомо використовує спеціальну музичну термінологію у роздумах, висновках та узагальненнях щодо конкретного музичного твору; має достатньо високий рівень художнього мислення, світосприйняття і світовідчуття; вільно і переконливо висловлює думки.